"Psyche & Eros" tuval üzerine yağlıboya 150x120 cm. 2017