tuval üzerine yağlıboya 104x124 cm. 2008 - özel koleksiyon