tuval üzerine yağlıboya 124x154 cm. 2012 - özel koleksiyon